Opšti uslovi putovanja

LICENCA “B” 68/2021

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

turističke agencije “CARAVAN” iz ZRENJANINA (ul. Gimnazijska br.16)

uskladjeni su sa važećim Zakonom o turizmu, Zakonom o obligacionim odnosima i YUTA standardom.

Na osnovu odredbi Zakona o turizmu (“Sl. glasnik RS”, 45/2005), drugih važećih propisa I Statuta-Ugovora direktor – Upravni odbor Turističke agencije „CARAVAN” iz ZRENJANINA ul. GIMNAZIJSKA br.16, dana 25.01.2018. god. utvrđuje

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA:

*** PREUZMITE OPŠTE USLOVE PUTOVANJA *** (PDF)

VAŽNA INFORMACIJA:

*** PUTOVANJE BEZ VIZA *** (PDF)Caravan Travel Agency

Dobitnik VELIKE ZLATNE MEDALJE za VISOK NIVO USLUGA U TURIZMU na 49. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA u Novom Sadu

medalja